Phương thức vận chuyển

Vận chuyển hàng hóa đến khách hàng theo thỏa thuận của từng đơn hàng cụ thể (chi tiết liên hệ với số hotline 0902.199.166 / 0966.115.189)