Máy chiết rót - Hệ thống Chiết rót

Máy chiết rót dạng nhu động

Ưu điểm:

  • Đảm bảo tính toàn vẹn của dung dịch chiết
  • Không nhiễm khuẩn lạ vào dung dịch
  • Thay thế vệ sinh ống dẫn dễ dàng
  • Độ chính xác cao cho các nhu cầu của khách hàng
  • Số vòi chiết mở rộng nhiều cho 1 bộ điều khiển

Máy có độ bền cao, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. cho các nhu cầu của khách hàng.

Dược phẩm

Thực phẩm

Y tế

Vắc xin

Thú y

Các loại máy có khả năng cung cấp nhu cầu của khách hàng cao như:

BT100-1F

BT300-1F

WT600-1F

WT600-4F

FU4B

FK1-100Z

G300-1F

#Máy chiết rót

#hệ thống chiết rót

#bơm nhu động

#bơm định lượng