Bơm nhu động

Bơm nhu động được thiết kế nhỏ gọn, nhiều model phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.

BT100-2J Bơm nhu động 380ml/phút

BT300-2J bơm nhu động 1140ml/phút

BT600-2J Bơm nhu động 2200ml/phút

WT600-2J Bơm nhu động 2200/phút

WT600-3J Bơm nhu động 2200/phút

G300-2J bơm nhu động 1140ml/phút

JL350-2J

 

Bơm nhu động có chức năng chính vận chuyển chất lỏng cho các nhu cầu của khách hàng.

Với ưu điểm không tiếp xúc với thân bơm nên có thể đảm bảo vi sinh, chất lượng trong dung dịch.