Bơm OEM

Bơm được thiết kế và lắp đặt cho nhiều ứng dụng khác nhau. Bơm có chất lượng cao, an toàn cho người sử dụng. Bơm được thiết kế thuận tiện thao tác lắp đặt cho các máy khác nhau