Bơm nhu động thông minh

Ứng dụng: Thích hợp cho phòng thí nghiệm và ứng dụng công nghiệp

Tính năng Giao diện đồ họa trực quan và lập trình mô-đun, nhanh chóng thiết lập quy trình ứng dụng của người dùng. Chức năng mạnh mẽ và cấu hình linh hoạt, giúp dễ dàng chạy các chương trình phức tạp nhiều bước.