Catalog

Chúng tôi tự hào được Longer Pump tin tưởng làm nhà phân phối chính thức của hãng. Với kinh nghiệm lâu năm cung cấp sản phẩm cho các ngành sản xuất:

+ Chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách hàng các loại bơm phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng.

+ Chúng tôi có thể cung cấp các loại bơm nhu động cho các ngành sản xuất khác nhau, các đơn vị chế tạo thiết bị sản xuất.

Quý khách hàng download catalog các sản phẩm của Longer Pump tại đây:

Bơm nhu động đơn kênh Bơm nhu động đa kênh Bơm định lượng

Máy chiết rót

Hệ thống chiết rót 

Máy chiết rót

BT100-2JCatalog  LEAD-2 – Catalog BT100-1FCatalog  FU4BCatalog
BT300-2JCatalog  BT100-1LCatalog BT300-1FCatalog FK1-100Z – Catalog
BT600-2JCatalog WT600-1FCatalog FB16-1 – Catalog
WT600-2JCatalog WT600-4FCatalog HMD04-1 – Catalog
WT600-3JCatalog
YT600-1JCatalog
JL350-2J – Catalog
BQ50-1J – Catalog

 

Bơm OEM cho chế tạo Bơm tiêm điện Đầu bơm Khác
80 – Catalog – Catalog YZ1515x – Catalog Ống Silicon – Catalog
KZ10-24 – Catalog – Catalog YZ2515x – Catalog Phụ kiện – Catalog
KZ15-14 – Catalog – Catalog Ống Tygon – Catalog
T100 – Catalog – Catalog Ống Pharmed – Catalog
T300 – Catalog – Catalog Ống Norprene – Catalog
T600 – Catalog – Catalog Ống Fluran – Catalog